Hvad er en rekonstruktion?

Et selskab eller en person, som ikke kan betale sine kreditorer efterhånden, som de skal betales, kan – hvis der ikke blot er tale om en forbigående betalingsudygtighed - overveje at  indgive begæring om rekonstruktionsbehandling.  Begæring om rekonstruktionsbehandling kan i dag også indgives af en kreditor
Læs mere
 

Hvad er en konkurs, og hvem kan anmelde?
 

En person eller et selskab kan erklæres konkurs, hvis der foreligger insolvens. Man er normalt insolvent, hvis man ikke kan betale sin gæld til tiden og den manglende betalingsevne ikke kun er midlertidig eller skyldes andre forhold, f.eks. utilfredshed med et udført arbejde.
Læs mere

Hvad er en tvangsopløsning?

Selskabsloven indeholder regler omkring tvangsopløsning af  kapitalselskaber  (aktie og anpartsselskabet). Herved menes en tvungen opløsning af et selskab f.eks. som følge af manglende regnskabsaflæggelse, manglende lovpligtig ledelse eller revision eller hvis selskabet har tabt sin kapital.
Læs mere

04-04-2019
Generalforsamling 2019
Foreningen af Danske Insolvensadvokater indkalder til o...

 

06-11-2018
Ny faste kuratorer i Sø-og Handelsretten.
Henrik hos Bruun & Hjejle og Gunvor hos Homann er udnæv...

 


07-11-2019
Efterårsseminar den 7. og 8. november 2019 i Aarhus
Torsdag den 7. november 2019 kl. 10.00 til fredag den 8...

17-09-2019
Åbent hus i Sø-og Handelsretten AFLYST
Åbent hus i Sø-og Handelsretten for alle med interesse ...


Alle arrangementer
Du er her » Forside