Hvad er en rekonstruktion?

Et selskab eller en person, som ikke kan betale sine kreditorer efterhånden, som de skal betales, kan – hvis der ikke blot er tale om en forbigående betalingsudygtighed - overveje at  indgive begæring om rekonstruktionsbehandling.  Begæring om rekonstruktionsbehandling kan i dag også indgives af en kreditor
Læs mere
 

Hvad er en konkurs, og hvem kan anmelde?
 

En person eller et selskab kan erklæres konkurs, hvis der foreligger insolvens. Man er normalt insolvent, hvis man ikke kan betale sin gæld til tiden og den manglende betalingsevne ikke kun er midlertidig eller skyldes andre forhold, f.eks. utilfredshed med et udført arbejde.
Læs mere

Hvad er en tvangsopløsning?

Selskabsloven indeholder regler omkring tvangsopløsning af  kapitalselskaber  (aktie og anpartsselskabet). Herved menes en tvungen opløsning af et selskab f.eks. som følge af manglende regnskabsaflæggelse, manglende lovpligtig ledelse eller revision eller hvis selskabet har tabt sin kapital.
Læs mere

28-02-2017
Prize in International Insolvency Studies 2017
The International Insolvency Institute is pleased to an...

 

16-02-2017
Membership Offer & Cooperation with INSOL Europe
INSOL Europe would like to announce a special offer for...

 


06-02-2017
Insolvensrettens Dag 2017
Torsdag den 9. marts 2017

26-01-2017
Generalforsamling 2017
  Danske Insolvensadvokater indkalder til ordinær gene...


Alle arrangementer
Du er her » Forside